Smiltene. Daugavas iela, [191-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Abuls, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes Dziesmu svētki, 1924,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Vidus ezers, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Vidus ezers, [192-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Pasts, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Teperis, [191-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Klievezers, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes luterāņu baznīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Dārza iela, 1906,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Tirgus laukums, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Ugunsdzēsēju depo, [200-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Ugunsdzēsēju depo, [192-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Tilts pār upi, [193-?],
Smiltenes pilsēta