Rucavas muižas māja, [19--?],
Rucavas pagasts
Bijušās Rucavas muižas staļļi, [19--?],
Rucavas pagasts
Klēts Rucavā, 1931,
Rucavas pagasts
Rucava. Mājas "Šēperi", [194-],
Rucavas pagasts
Rucavnieces, [1925],
Rucavas pagasts
Rucavas Valsts sešu klašu pamatskola, [192-],
Rucavas pagasts
Rucavas pagasts. Mājas "Pērkoni", 1953,
Rucavas pagasts
Rucavas Baptistu baznīca, [193-],
Rucavas pagasts
Rucavas "Ezera" pamatskola, [193-],
Rucavas pagasts
Rucava. Paurupes baznīca, [193-],
Rucavas pagasts
Rucava. Skats no baznīcas, [192-],
Rucavas pagasts