Ropažu novada domes ēka, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu viduslaiku pilsdrupas, 2010,
Ropažu novads
Ropažu viduslaiku pilsdrupas, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuiža, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuiža, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuiža, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuiža, 2010,
Ropažu novads
Ropaži. Dzīvojamā māja, 1940,
Ropažu novads
Ropaži. Ģimenes kopbilde, 1938,
Ropažu novads