Rojas osta, [193-],
Rojas pagasts
Mazupe Roja, [193-],
Rojas pagasts
Rojas luterāņu baznīca, [193-],
Rojas pagasts
Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Kaltenes luterāņu baznīca, 2005,
Rojas pagasts
Upe Rojā, [1935],
Rojas pagasts
Rojas zvejnieku osta, [194-],
Rojas pagasts
Roja. Viļņlauzis, [1935],
Rojas pagasts
Ģipkas luterāņu baznīca, [192-],
Rojas pagasts