Kurmāle. Mājas darbi, [193-?],
Kurmāles pagasts
Mājas darbi, [193-?],
Kurmāles pagasts
Kurmāle. Lauku mājas, [193-?],
Kurmāles pagasts
Lauku darbi Kurmālē , [193-?],
Kurmāles pagasts
Kurmāles pagasts. Saimniecības ēka, [193-?],
Kurmāles pagasts
Lauku māja Kurmālē, [193-?],
Kurmāles pagasts
Zaļmuižas skola Planīcas pagastā, 1942-1943,
Kurmāles pagasts
Vācu kolonistu saimniecība Planīcā, [19--?],
Kurmāles pagasts
Planīca. Vācu kolonija Kurzemē, [19--?],
Kurmāles pagasts