Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītu jaunu sieviešu portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Jaunu sieviešu salonportrets, 1929-03,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītu jaunu sieviešu salonfotogrāfija, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Jaunas ģimenes salonfotogrāfija, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, 1931,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Jaunas sievietes salonfotogrāfija, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, 1932,
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta