Krustpils novada tautas tērpi, [193-?],
Krustpils pagasts
Krustpils. Maija Lapiņš, 1928,
Krustpils pagasts
Krustpils. Cilvēku grupa Smiķos, [193-],
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skola, 1924,
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skola, 1931,
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skolas klase, 1931,
Krustpils pagasts
Graudu kulšanas talka Krustpils pagastā, [192-],
Krustpils pagasts
Krustpils. Zeļķu tilts, [19--],
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Plūdi, 1931-04-25,
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta būvniecība, [1930],
Krustpils pagasts
Uzspridzinātais Zeļķu tilts, [191-],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta būvniecība, [192-],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta atklāšana, [1930],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta būvniecība, [1930],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta būvniecība, [1929],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta būvniecība, [1929],
Krustpils pagasts
Zeļķu tilta atklāšana, [1930],
Krustpils pagasts