Krāslavas novads. Ezeri, [193-?],
Krāslavas novads
Latgale. Skaistas-Dagdas ceļš, 1938,
Krāslavas novads
Drīdža ezers, [193-],
Krāslavas novads
Drīdža ezers, [193-],
Krāslavas novads
Daugava starp Daugavpili un Krāslavu, [193-],
Daugavpils novads,Krāslavas novads
Drīdzis, [193-],
Krāslavas novads
Daugava pie Krāslavas, [193-],
Krāslavas novads
Daugavas krasti pie Krāslavas, [193-],
Krāslavas novads
Indra. Latvijas armijas karavīri, [192-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads