Tilts pār Lorupi, 1920,
Siguldas pagasts
Nurmižu dzirnavas, [19--],
Siguldas pagasts
Nurmižu dzirnavas, [190-],
Siguldas pagasts
Nurmižu muiža, 1980,
Siguldas pagasts
Nurmižu muižas zirgu staļļi, 1980,
Siguldas pagasts
Sigulda. Gauja, 1912,
Siguldas pagasts
Sigulda. Gauja, 1909,
Siguldas pagasts
Lorupes grava, [193-],
Siguldas pagasts
Gauja pie Siguldas, [191-],
Siguldas pagasts
Gauja pie Siguldas, [193-],
Siguldas pagasts
Sigulda. "Gailīšu" māju saimnieks, 1923,
Siguldas pagasts
Lorupes grava, [195-?],
Siguldas pagasts
Siguldas pagasts. Lorupes grava, 1952,
Siguldas pagasts
Siguldas pagasts. Lorupes grava, 1952,
Siguldas pagasts
Lizete Druvmalis, [193-],
Siguldas pagasts
Gauja, [192-],
Siguldas pagasts
Siguldas šoseja, [191-],
Siguldas pagasts
Sigulda, [195-],
Siguldas pagasts