Izvaldas dzelzceļa stacija, [192-],
Izvaltas pagasts
Izvaltas katoļu baznīca, [189-],
Izvaltas pagasts
Izvaltas 6. kl. pamatskolas skolnieki, 1930,
Izvaltas pagasts
Stacija Izvalda, 1932,
Izvaltas pagasts
Stacija Izvalda, 1932,
Izvaltas pagasts