Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses upe, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [195-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērse, [192-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Kokneses. Pērses grava, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [193-?],
Kokneses pagasts
Koknese. Kolāža, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pērses ūdenskritums, [191-],
Kokneses pagasts
Koknese, 1916,
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, 1958-12-19,
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts
Koknese. Pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts
Māte ar bērniem slēpjas no bumbošanas, 1944-06,
Kokneses pagasts