Kārsavas dzelzceļa stacija, [193-?],
Malnavas pagasts
Malnavas muižas pils, [192-?],
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1939,
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1939,
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1960,
Malnavas pagasts
Malnavas stacija, [193-],
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, [192-],
Malnavas pagasts
Malnava, [193-],
Malnavas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, 1933-06-18,
Malnavas pagasts
Malnavas novada vanadzes, 1937-04,
Malnavas pagasts
Neatpazītu jauniešu grupa, [193-],
Malnavas pagasts
Neatpazītu jauniešu grupa, [193-],
Malnavas pagasts