Kāzinieki, [193-],
Viļānu novads
Aleksandras Piļpukas ģimene, [197-],
Viļānu novads