Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils kolonnas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils drupas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils drupas, [193-],
Lielvārdes pagasts
Kaibala. Ēka pie dzirnavu slūžām, [191-?],
Lielvārdes pagasts
Daugava pie Lielvārdes, [192-],
Lielvārdes pagasts
Jumpravas dzelzceļa stacija, [192-],
Lielvārdes pagasts
Lielvārde. Slūžas pie brūža drupām, [193-],
Lielvārdes pagasts
Neatpazītas grupas portrets, 1927,
Lielvārdes pagasts
Neatpazītas grupas portrets, 1927,
Lielvārdes pagasts
Neatpazītas grupas portrets, 1927,
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muiža, [191-],
Lielvārdes pagasts
Lielvārde. Dzīvojamā ēka, [191-],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes pareizticīgo baznīca, [197-],
Lielvārdes pagasts
Pie laivas Lielvārdē, [195-?],
Lielvārdes pagasts