Mazsalaca. Bezdelīgu klintis, [192-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Eņģeļa ala , [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns , [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skaņkalnes (Kolbergas) pilskalns , [193-],
Skaņkalnes pagasts
Salaca pie Skaņā kalna, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [194-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Eņģeļa ala, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Salaca pie Lībju pilskalna, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skaņaiskalns, [193-?],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skaņais kalns, [192-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Skaņkalnes pagasts