Ziedonis Jaunrauskas līčos, [193-?],
Ramatas pagasts
Ramatas pagasts. Kāzu foto, [1930?],
Ramatas pagasts
Ramatas Lielakmens, 2019-04-12,
Ramatas pagasts