Mazsalacas mācītājmuiža, 1937,
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muiža, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Koka ēka. Mazsalaca, 1925,
Mazsalacas pilsēta
Mājturības kursu dalībnieces Mazsalacā, 1925,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas tilts, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ģimnāzija, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas ģimnāzija, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Rīgas iela, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģes muižas pils, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Dzelzceļa tilts pār Salacas upi, [1938],
Mazsalacas pilsēta
Salaca pie Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta