Salaca pie Velna alas, [193-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca. Salaca pie Neļķu klintīm, [193-],
Mazsalacas pagasts
Rudzu pļauja Mazsalacas "Kļaviņās", [1936],
Mazsalacas pagasts
Kāzas, [19--],
Mazsalacas pagasts
Enģeļala, [193-],
Mazsalacas pagasts
Upurala, [193-],
Mazsalacas pagasts
Velnala, [193-],
Mazsalacas pagasts
Velna avotiņš, [193-],
Mazsalacas pagasts
Velna kancele Mazsalacā, 1964,
Mazsalacas pagasts
Skats no Velna klints uz Salacu, [1974?],
Mazsalacas pagasts
Salacas upe pavasara laikā, [196-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Mazsalacas, [19--],
Mazsalacas pagasts