Salaca pie Mazsalacas, [195-],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Mazsalacas, [195-?],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca. Tilts "Kungu celiņos", 1936,
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Silmaču akmens, 2019-05-16,
Mazsalacas pagasts
Sveiciens no Mazsalacas!, [193-?],
Mazsalacas pagasts
Skaņaiskalns pie Mazsalacas, [196-],
Mazsalacas pagasts