Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas saimniecības ēka, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils. Zāle, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils. Kāpnes, 2009,
Mālpils novads