Kalsnava. Draudzes skola, 1930,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Kalsnavas pagasts
Mūra tilts pār Bērzaunes upi, 2004,
Kalsnavas pagasts
Jaunais krogs, 1935,
Kalsnavas pagasts
Grupas portrets, 1928,
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas pagasts. "Gribiecēni", [193-],
Kalsnavas pagasts
Kalsnavas baznīcas drupas, 2012-08-01,
Kalsnavas pagasts
Aiviekste pie spēkstacijas "Aiviekste", [193-],
Kalsnavas pagasts