Kusas muižas klēts, [192-],
Aronas pagasts
Lauteres muiža, 2010,
Aronas pagasts
Lauteres muiža, 2010,
Aronas pagasts
Līderes pareizticīgo baznīca, 1980,
Aronas pagasts
Līderes pareizticīgo baznīca, 1980,
Aronas pagasts
Līderes skolas 5. klase, 1923,
Aronas pagasts
Līderes skolas skolēni, [192-],
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1941,
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1959,
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1991,
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1992,
Aronas pagasts
Jāņi Kučuru dzirnavās, 1995-06,
Aronas pagasts