Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Meitenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu bērnu portrets, [193-?],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Būvdarbi lauku saimniecībā, [193-],
Ludzas novads
Ziemas prieki, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu sieviešu portrets, [193-],
Ludzas novads
Meitene ar zirgiem, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu sieviešu grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazīta bērna portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazīta vīrieša portrets , [19--],
Ludzas novads