Jaunlaulātie, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītas ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Neatpazīta vīrieša portrets, [193-?],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Robežsargi, [193-],
Ludzas novads
Ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Cilvēku grupa pie automašīnas, [195-],
Ludzas novads
Cilvēku grupa pie pasta ēkas, [193-],
Ludzas novads
Karavīri ar radio raidītājiem, [193-],
Ludzas novads
Karavīrs, [193-],
Ludzas novads
Cilvēku grupa pie ezeŗa, [193-],
Ludzas novads
Celtniecības darbi, [193-],
Ludzas novads