Vertulovas pareizticīgo baznīca, 2002,
Rundēnu pagasts