Igates muižas dzirnavas, 2010,
Vidrižu pagasts
Igates muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Igates muižas pils, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas dzirnavas, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muiža, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts
Vidrižu muižas kalpu māja, 2010,
Vidrižu pagasts