Ķipēnu muižas klēts, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kūts, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas kungu māja, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas stallis, 2010,
Katvaru pagasts
Ķipēnu muižas stallis, 2010,
Katvaru pagasts