Krustpils cukurfabrika, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils pie Rīgas ielas, [193-] ,
Jēkabpils
Latgales artilērijas pulka kareivis, 1937-12-12,
Jēkabpils
Krustpils pils pie Rīgas ielas, [193-] ,
Jēkabpils
Daugava pie Jēkabpils, [193-] ,
Jēkabpils
Otrais bruņotais vilciens, [193-] ,
Jēkabpils
Dzelzceļnieks Kārlis Jirgensons, [191-] ,
Jēkabpils