Plūdi Jēkabpilī, [193-?],
Jēkabpils
Jēkabpils. Plūdi Dārza ielā , [193-?],
Jēkabpils