Jēkabpils palu laikā, [190-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils valsts vidusskola, [193-],
Jēkabpils
Krustpils luterāņu baznīca, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils stacija, [192-],
Jēkabpils
Krustpils baznīca, [192-],
Jēkabpils
Krustpils pils, [193-],
Jēkabpils
Daugava pie Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Daugava pie Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils. Daugava, [193-],
Jēkabpils