Tālis Lapiņš, [196-?],
Jelgava
Marija Lapiņa, [19--],
Jelgava
Jaunas sievietes portrets, [192?],
Jelgava
Ainava Jelgavas apkaimē, [192-],
Jelgava