Rīga. J.A.Kukura veikals, [191-?],
Rīga
Rīga. Audēju iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Audēju iela, [192-?],
Rīga
Riga. Gewerbe-Verein, [191-?],
Rīga
Riga. Der Gewerbeverein, [191-?],
Rīga
Brīvības piemineklis, [193-],
Rīga
Oktobra tilts, [196-],
Rīga
Rīga, [195-],
Rīga
Rīgas panorāma, [195-],
Rīga