Rīga. Brīvības iela, [193-?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [194-?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [192-?],
Rīga
Gājēji Elizabetes ielā, 1938-11-18,
Rīga