Par piemiņu mājiniekiem, 1932-01-31,
Rīga
Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Rīga. Pilsētas kanāls , [19--?],
Rīga
Rīga. Pilsētas kanāls , [192-?],
Rīga
Rīga. Kanālmala ziemā, [193-?],
Rīga
Rīga. Kanālmala ziemā, [193-?],
Rīga