Dejas nodarbība , 1954,
Rīga
Rīgas panorāma, [19--],
Rīga
Rīgas panorāma, [19--],
Rīga