Floriāns Kozlovskis, [19--],
Rīga
Sievietes rudzu laukā, [193-],
Rīga