Gauja pie Valmieras, [193-],
Valmiera
Valmiera, [193-],
Valmiera
Pa Rīgas ielu Valmierā, 1939-05-14,
Valmiera
Pa Rīgas ielu Valmierā, 1939-05-14,
Valmiera
Valmiera. Skats uz Pārgauju, 1968-01,
Valmiera
Valmiera. Ļeņina iela, [196-],
Valmiera
Valmieras kultūras nams, [196-],
Valmiera
Sveiciens no Valmieras, [195-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera