Priedulas luterāņu baznīca, 2004,
Vadakstes pagasts
Priedulas luterāņu baznīca. Altāris, 2004,
Vadakstes pagasts
Priedulas luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Vadakstes pagasts
Priedulas krogs, [1963],
Vadakstes pagasts
Priedulas kroga krāsnis, [1965],
Vadakstes pagasts
Kāzas Vadakstes Dāvidos, [1904],
Vadakstes pagasts
Benkavas mežniecības ēka, [1968],
Vadakstes pagasts
Vadakstes muižas kungu māja, 1996,
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasta padomes darbinieki, [193-],
Vadakstes pagasts
Priedulas baznīca, 1930,
Vadakstes pagasts
Kāzas Vadakstes Mazdaģos , 1910,
Vadakstes pagasts
Kāzas Sakumuižā , 1901,
Vadakstes pagasts