Malkas vedēji pie Priedulas "Bajāriem", [192-],
Vadakstes pagasts
Priedulas kroga pirts, 1930,
Vadakstes pagasts
Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts
Vadakstes vējdzirnavas, 1924,
Vadakstes pagasts
Vadakstes vējdzirnavas, 2002,
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasts. Mājas "Dūdari", 1941-22-06,
Vadakstes pagasts
Vadakstes pagasts. Puķu ozols, 2005-06-15,
Vadakstes pagasts