Salgales mācītājmuiža. Kūts, 1925,
Salgales pagasts
Salgales luterāņu baznīca, [190-?],
Salgales pagasts
Emburgas vējdzirnavas , 2002,
Salgales pagasts
Iesvētības Salgales baznīcā, 1938-07,
Salgales pagasts
Iesvētības, [193-],
Salgales pagasts
Salgales baznīca, [19--],
Salgales pagasts
Liepu ģimene, [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", [193-],
Salgales pagasts
Emburgas pagasts. Mājas "Veideļi", 1940,
Salgales pagasts
Juris, Gunārs un Jānis Dučkeni, [193-],
Salgales pagasts
Gunārs, Juris un Jānis Dučkeni, [193-],
Salgales pagasts
Grupas portrets, 1943,
Salgales pagasts