Kokmteriālu pludināšana, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Pārvietošanās ar plostu pa Gauju, [192-?],
Strenču novads
Gauja. Krāces lejpus Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja, [192-?],
Strenču novads
Gauja starp Strenčiem un Valmieru, [192-?],
Strenču novads
Gauja starp Strenčiem un Valmieru, [192-?],
Strenču novads
Gaujas tilts pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja. Ledus iešana, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Meža darbos, [192-?],
Strenču novads
Gauja plūdos, [192-?],
Strenču novads
Gauja plūdos, [192-?],
Strenču novads