Bērna kristības. Viesi, [192-?],
Strenču novads
Sievietes portrets, [192-?],
Strenču novads
Cilvēku grupa pie upes atpūtā, [192-?],
Strenču novads
Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Strenču novads
Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Strenču novads
Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Strenču novads
Strenči, [192-],
Strenču novads
Siena talka, [1925],
Strenču novads
Kartupeļu novākšana, [1925],
Strenču novads
Laukstrādnieki auzu laukā, [192-],
Strenču novads
Kartupeļu mizošana, [192-],
Strenču novads
Linu apstrāde, [192-],
Strenču novads
Siena vezums un laukstrādnieki, [192-],
Strenču novads