Gauja pie Strenčiem, [192-],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-],
Strenču novads
Strenču novads. Skats lauku sētā, [192-],
Strenču novads
Sievietes šuj, [192-],
Strenču novads
Skaidu jumta likšana, [192-],
Strenču novads
Strādnieki rok grāvi, [192-],
Strenču novads
Lauksaimniecības darbi, [192-],
Strenču novads
Strenču novads. Bērza sulu dzeršana, [192-],
Strenču novads
Strenči, [192-],
Strenču novads
Strenču novads. Kuļmašīna, [192-],
Strenču novads
Pļaujmašīna un laukstrādnieki, [192-],
Strenču novads
Lauku mājas Strenču novadā, [192-],
Strenču novads
Lauku mājas Strenču novadā, [192-],
Strenču novads
Kokmateriālu sagatavošana, [192-],
Strenču novads
Lauksaimniecības ēka Strenču novadā, [192-],
Strenču novads
Baļķu transportēšana, [192-],
Strenču novads