Kārts lēkšana, [192-],
Strenču novads
Zemnieku saimniecības lauku darbi, [192-],
Strenču novads
Akmeņu savākšana, [192-],
Strenču novads
Elektrības stabu ierakšana, [192-],
Strenču novads
Linu kūlīšu novietošana, [192-],
Strenču novads
Tilta būvniecība, [192-],
Strenču novads
Zāles pļaušana, [192-],
Strenču novads
Lauka aršana, [192-],
Strenču novads
Lauku kūts. Sivēnu barošana, [193-],
Strenču novads
Lauku mājas Strenču novadā, [192-],
Strenču novads
Līduma līšana, [192-],
Strenču novads
Cukurbiešu novākšana, [192-],
Strenču novads
Cukurbiešu novākšana, [192-],
Strenču novads
Dzīvojamās ēkas celtniecība, [192-],
Strenču novads
Sieviete ved govi, [192-],
Strenču novads
Zemnieki lauku darbos, [192-],
Strenču novads
Zirgu vešana ganībās, [192-],
Strenču novads
Zemes aršana, [192-],
Strenču novads