Neatpazīta jauna vīrieša iesvētību portrets, 1937-10-17,
Strenču pilsēta
Neatpazītu cilvēku grupa iesvētībās, [19--],
Strenču pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, 1938-06-10,
Strenču pilsēta
Strenči. Skolēni ar klases audzinātāju, 1934-09-19,
Strenču pilsēta
Strenči. Skolēni ar skolotājiem, 1934-09-19,
Strenču pilsēta
Strenči. Skolēni ar skolas direktoru, 1936-06-01,
Strenču pilsēta
Strenči. Neatpazītas medmāsas , 1942-07-08,
Strenču pilsēta
Strenči. Neatpazītas medmāsas un ārsts, 1942-07-08,
Strenču pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Neatpazītu jaunu sieviešu portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Strenči. Bērzu birzs Strenču apkārtnē, [193-],
Strenču pilsēta
Skats pie Strenčiem, [193-],
Strenču pilsēta
Roberts Šrāders, [19--],
Strenču pilsēta