Stende. Ēka Renču ielā 2, [193-],
Stendes pilsēta
Stendes dzelzceļa stacija, [194-],
Stendes pilsēta
Stendes dzelzceļa stacija, [194-],
Stendes pilsēta
Stende, [195-],
Stendes pilsēta
Stendes stacija, [193-],
Stendes pilsēta
Stende. Rožu iela, [193-],
Stendes pilsēta
Stende. Ernests Avotiņš ar draugiem, [193-],
Stendes pilsēta
Stendes pagasta mājas "Zemītes", [194-],
Stendes pilsēta
Stende. Brīvības iela, [1935?],
Stendes pilsēta