Vircavas pagasts. Grupas portrets, [193-],
Vircavas pagasts
Palsmanes pagasts. Bērna kristības, 1930-02-16,
Palsmanes pagasts
Vijciems. Iesvētības, 1935-05-26,
Vijciema pagasts
Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, [195-],
Alojas pilsēta
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Grupa Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā, 1933,
Jaunpiebalgas pagasts
Iesvētības, 1936-06-28,
Vecpiebalgas pagasts
Iesvētības, [193-]
Iesvētības, [193-]
Mazsalacas draudzes mācītāji, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Iesvētības Ēveles baznīcā, [193-?],
Ēveles pagasts