Iesvētības Ēveles baznīcā, [193-?],
Ēveles pagasts
Krustpils. Iesvētības, 1957-07-28,
Jēkabpils
Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts