Brenča Biruta, Laimoņa māsa, 1945-08-26,
Jaunpiebalgas pagasts
Albinas iesvētības, [19--],
Viļakas pilsēta
Agneses iesvētības, 1940-10-21,
Strenču pilsēta