Karva. Brūzis, [19--?],
Alsviķu pagasts
Dzelzceļa stacija Karva, 1909,
Alsviķu pagasts
Karva. Jaunās dzirnavas, [193-?],
Alsviķu pagasts